آدرس:
رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه : محمدحسام

همراه : 09131451665

دفتر مرکزی : سیرجان بلوار امام رضا ( ع ) شماره 112

تلفن :42206710 - 42206712 - 42207636 034

فاکس : 42206710 42206712 42207636 034

کارخانه : کیلومتر 1 جاده حجت آباد

پست الکترونیک : info@morvaridsabz.com

Send an Email
اختیاری