شركت بازرگاني مرواريد سبز كوير در سال 1380 فعاليت خود را در زمينه هاي مختلف شروع نموده و يكي از مهمترين اهداف خود را دستيابي به بازارهاي داخلي و خارجي قرار داده است .
اين شركت در ابتدا فعاليت خود را با صادرات مواد غذائي گوناگون به كشورهاي مختلفي از قبيل هندوستان ، آفريقا ، عراق ، پاكستان و غيره از طريق كشورهاي حوزه خليج فارس آغاز و خود را در اين زمينه مطرح نموده است .
اين شركت با توجه به مجهز بودن به دستگاههاي پيشرفته براي مغز كردن و بسته بندي محصولات و با در اختيار داشتن با در اختيار داشتن آزمایشگاه اختصاصی در محل کارخانه مجهز به دستگاه HPLC ، تجهيزات جديد و پيشرفته و انبارهاي وسيع براي نگهداري ، خشك كردن و آماده سازي محصولات ، در زمينه توليد پسته و خشكبار در بازار اين نوع محصولات داراي جايگاه قابل توجه اي مي باشد .
كليه مراحل مختلف از قبيل توليد ، خشك كردن و بسته بندي محصولات شركت مطابق با استانداردهاي روز جهاني انجام پذيرفته و اين شركت در زمينه صادرات انواع گوناگون پسته از قبيل : فندقي ، بادامي ، كله قوچي و دهان بسته و مغز سبز در سراسر دنيا داراي اعتبار و شهرت جهاني مي باشد.